آموزشگاه علمی یزد

دبستان ابوطالب
عادی ، دولتی ( پسرانه و دخترانه)


دبستان اندیشه
عادی ، دولتی ( پسرانه )


دبستان ارشاد
عادی ، دولتی ( پسرانه و دخترانه)


دبستان اندرزگو
عادی ، دولتی ( پسرانه و دخترانه )


دبیرستان آزادى
عادی ، دولتی ( پسرانه )


دبیرستان هفتم تیر
عادی ، دولتی ( پسرانه و دخترانه )


دبیرستان جوادالائمه
غیردولتی ( پسرانه )


دبیرستان مارکار
عادی ، دولتی ( پسرانه )


دبیرستان کیخسروى
عادی ، دولتی ( پسرانه )


دبیرستان سیدالشهدا
عادی ، دولتی ( پسرانه و دخترانه )


دبیرستان امام حسین (ع)
عادی ، دولتی ( دخترانه )


"اینفو" مخفف واژه (information) به معنای "اطلاعات" است.
    ۰۹۱۳۲۵۲۰۵۳۷